Chat Online

Melissa Chen
Esther Zhang
Yuko Chen
Amiee Gong
Cindy Chen
Luckywind Handicrafts Company Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
3 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
5.0/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤10h
Giao dịch
US $320,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
3295m²
Nhân viên
53
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.